Feeds:
Argitalpenak
Iruzkinak

Posts Tagged ‘indianoak’

Ia ia, mende bat inguru, baztandar gazte haunitz Ameriketara artzai modura joan izana dira, gutti gora behera XIX.mende bukaeratik XX.neko 70-80. hamarkadak artio. Lehenengo euskal artzaiak, Hego Ameriketatik joan ziren Ipar Amerikako mendebaldeko lautadetara “urraren sukarrako” garaian eta urre gutti aurkitu zutenik artzai moduan hasi ziren gehienak. XX. mendean, kanpoko inmigrazioa kontrolatu nahi, herri ez anglosajona ziren migrazioa murriztu zuten eta urte haietan 1911-1925 aldera euskaldun gutti joan ziren. Bigarren gerrate mundiala ondoren, gauzak aldatzen dira eta gizonez falta zeudenez berriro euskaldunak tropelka etorri edo deituko zuten. gauzak horrela joanen dira 1980 aldera zeren ekollojisten indarrez eta ardien 0000964.jpgprezioz behitxieraz (ta horrekin soldata), artaldeak murriztuko dira eta garai haietan erraten da bakarrik 113 euskal artzai egon zirela. (argazkia Reno Universutateko euskal ikaskuntza zentroarena da eta 1960an atratakoa Boisen, argazkia www.euskomedia webgunetik artuta dago.)

Azken hoietako bat, nire osaba bat izan zen, Antonio Urulategi Etxabe, Elbeteko zapatilleria itxi ondoren, gaztia ta lanik gabe, amerikako abentura probatu zun. Zortzi urte egon ondoren, Baztanera bueltatu zun. Han ibilitako historioak kontatzen zigun eta historio hoien artean, Baskerfieldeko Amestoy ostatua ainitzetan agertzen zen.

Euskaldunak, (gehienbat, bizkaitarrak ta  Pirineoko bi aldetako naparrak) artzai bezala joaten ziren, urte batzuk egin ondoren Arizona, Nevada ta Kaliforniako larretan, batzuk bueltatzen ziren eta bertze batzuk han gelditu ziren.  Han gelditutakoak, artzai moduan egon ondoren gehienak lanez edo ogibidez aldatzen zuten, esnetegietan, rantxoko kapatazak, lorezain moduan,… ta batzuk, diru pixkat eginda bere negozio propioak sortu zituzten, Amestoy-etarrak bezalaxe.

Astion aipatu den bezala, nire osaba “amerikanoa”ren ahostik entzun nun lehen aldiz “Amestoy bar” hitza. Erraten zuenez, Baskerfield-eko ostatu tipikoa zen, nahiz eta jatorrizko euskal kutsua mantentzen zuen. Amestoy bar, Frank Amestoy III.nak kudeatzen zun. Garai haietan ez ziren euskaldun haunitz gelditzen eta ostatuko giroa inglesa izan arren, oraindik euskaltasuna nabarmentzen zen. Euskaltasun hori ez zen soilik nabaria ostatuko menuako “basque soup-ekin” (porrusalda ta patatasalda antzekoak) edo bustiekin. Baizik Frank III.naren semeekin, zeren hauen ahotik euskarazko hitz bakarra entzuten zen eta hitz hori “aitatxi” zen, hala deitzen bai zioten Frank Amestoy III.naren aitari, Frank Amestoy II.ri (ez zioten deitzen, grandfathern eta ezta ere, aitona edo aiteite, baizik “aitatxi“)

amestoyvert1.jpgFrank Amestoy II.nak Baztanen iñoiz ez egon arren, normala zen, ostatuko bezeroei Baztango larrei berdez eta aranako ardiei buruz solas itea eta nola ez, euskal arzaien historiak baita ere kontatzen zun.Frank II. 1915an jaio zen, eta bere haurzaroa Hotel Noriegan pastu zun (bere gurasoal han lana iten bai zuten) tan entzun eta ikasi zun kontatzen zituen historioak. Bigarren gerrate mundialam egon ondoren, berak izan zen Bakersfield-en Amestoy On The HillAmestoy bar) sortu zuna. Frank II.nak 2006an zendu zen eta bi seme-alaba utzi zitun Frank Amestoy III.na ta Louise Maitia. (

Hostalarizako negozioa ez zen berria berarentzan, zeren arestian erran dugun bezala hoteletan sortu eta  hazi egin bai zen. Hasieran Hotel Noriegan eta geroxago bere gurasoak Francisco Amestoi Perotxena ta Anselma Aspurz Ballaz, sortutako Hotel Amestoy-an. Francisco Amestoi 1883ko Abuztuaren hamairuan jaio zen Iruritan. Gaztia zenik eta hemen bizitzea gogoorra zela, bertze haunitz bezala, emigratu zun…baño ez Ameriketara baizik noriega_hotel.jpgFilipinetara eta han, azukre kañak mozten egonen da. Badirudi han bizitakoa onik egin ez zula ta berriro Iruritara bueltatuko da. Azukre kañak moztea gogorra izanen zen baño gosea gehiago zeren denboraldi bat aranan eman ondoren Ipar Ameriketara joanen da artzai bezala. Urte batzuk arzai moduan egin ondoren Hotel Noriegan sartuko da lanera eta han bere emazte naparra zautuko du, kamarera lanetan ibiltzen bai zen. Diru pixket ahurreztuz bere hotel propio izanen dute, Amestoy Hotela eta hemendik atrako da belaunaldiz belaunaldiz euskal artzaiak ta Baskerfiedarrak famatua edo behipin ezaguna izan den Amestoy Bar izeneko ostatua.

Gaur egun bertze Frank Amestoy bat dago ostauaren jabetzan, Frank IV.na eta naiz eta ia euskaldun artazairik ja egon, oraindik euskaltasun zerbait sumatzen da, zeren horrtaz, Frank IV.na bere aitatxiri “aitetxi” deitzen zion eta ez grandfhatern!!! 

Read Full Post »

Txokoto, Elizondoko auzo bat da, hobe errana, Elizondonko zati bat da, ibaiaren bertze bazterra. Mende hasieran Elizondoko hirigunea, bi kale ziren, ibaiaren bi ertzak. Bata, kale Nagusia eta denboraekin Jaime Urrutia izendatuko zutena ta bertzea Eguzki kalea bezala ezagutzen zena. Kale hau Txokoto zena eta dena zeharkatzen du eta baita ere kale hau, denborarekin izena aldatuko zioten, honi ere bertze herritar ongileren (benefaktorea) izenarekin izendatua izango da, hain zuzen, Braulio Iriarte Goienetxe homenez.

p1017035.JPGBraulio Iriarte Goienetxe, 1860an sortu zen Txokotoko Martindenea etxean eta Baztandar haunitz bezala 17 urtekin eta inolako ikasketarik, ofiziorik eta dirurik gabe, Me­xi­kora emigratuko zun. Han, iritsi bezain pronto, Santa Catalina okindegiko langile gisara hasi zen. Etxez etxez ogia saltzen, hasiera horretatik, denborarekin XX. mende hasierarako okin sektoreko enpresari haundi batean bihurtuko da, laurogei okindegiren jabe, izanez. Okindegiko diru-irabatziekin bere lehenego errota, La Blanca martxan jarriko du, iringintza industrian sartuz. Denborarekin Eus­karo errotaren jabea izanen da eta baita Vera­cruz­eko Beti-Ona errotaren ja­bea, bere ilobak Agus­tin Jauregi Iriar­te (Elizondo, 1890) eta Jose Larregi Iriar­tekin (Elbete, 1899)  batera. 1913an Levadura Comprimida Leviatán, S.A., Mexikon ogiarendako legamia egin zuen lehen enpresa sortuko du.

Baina Braulioren negozio ezagunena edo gaur egun bitxiena iruditzen zaiguna eta zertaz ez! mundu guztian famatua dena!… irina ta ogiarekin zerikusi gutxi daukan garagardogintza da. 1920an Tacuban lur eremu bat erosi zun eta han braucorona-6pack.JPGgaragardo lantegi bat ereikiz, 1922an, Modelo garagardotegia sortuko du eta honekin batera, 1925an aldera, Corona edo Coronita garragardoa (argazkia wikipediatik
hartua dago).

Modelo sortu aitzinetik, 1920. hamarkadan garagardotegi ttiki aunitz zeuden Mexikon, batez ere iparraldean. Herri eta eskualdeko merkatuak hornitzeko aski ziren lantegi hauek, baina Modelok herrialde osorako produkzioa egin nahi zuen. Elkartea osatzeko, 1922ko martxoaren 8an, Braulio Iriar­tek Mexikon zeuden bertze negozio-gizon haundien laguntza bilatu zuen, batez ere kantabriarrak eta asturiarrak. Ho­nela osatu zen lehen Admi­nistrazio Kontseilua bera izanenez lehendakaria 1932ko Ekainako 25artio, zendu zen egun artio.

Braulio Iriartek 72 urteki hil zen, bizitza gehiena Mexikon egiñez, baita ere Mexikar neska batekin, Angela Moreno Herrera, ezkondu zen. ( argazkia vascosmexico.com webgunetik hartua izan da) Baña Elizondoz ta Baztanez ez zen iñoiz ahaztu, ez soilik bere enpresak baztandarrez beteta zegoelako, bai administrazio donbraulio.jpgkonseiluetan bai langile gisa bezala, baizik baita ere Elizondoko ongilea izan zen. Onegintza hoietako batzuk izanez, 1916ko uholden ondorioz, Elizondoko  elizaren konponketa eta leku aldatzea(1916-1925), bera bakarrik jasanez lan hoien %13a, hau da 909.246 pezetatik 120.000 eman zun. Baita ere bertze baztadar dirudun batzuek bezala diru mordoxka bidali zun zaharretxea aurrera segui dezala eta baita ere harri gorrizko frontoi bat ereiki zuen Elizondon.

Frontoia, Braulio Iriarte frontoia da, laxoa edo frontoi luzearen ondoan eta gaur egun grafitiz margotuta dagoen frontaia da eta albo batean jartzen eta irakurtzen ahal den bezala, fontoia 1921an ereikia izan zen Braulio Iriarte Goienetxe jaunari esker, Francisco Goienetxe alkatea izanez.

Bitxikeriz bezala, aipatu Braulio Iriarte Goienetxe akaso ez zela iñoiz exititu, edo behinpin izen horrekin ez zela haurrik sortu. Zeren Agustin Otondo y Dufurrenaren “Diccionario Historico Biografico del valle de Baztan” liburuan agertzen den bezala, 1850 eta 1870 urteen arteko Elizondoko elizako bataio erregistrotan ez da ageri, Braulio Iriate Goienetxe izeneko bataiatutako haurrik, baño bai Tomas Pedro Iriarte Goienetxe izeneko bat, 1860ko Martxoaren 20an sortutakoa (5. liburua-272 V horrialdean) eta gurasoak izanez Elizondoko Juan Pedro Iriarte Etxeberria eta Arizkungo Maria Catalina Goienetxe Landa.

Pentsatzekoa da haur horrek, Braulio bezala ezaguna izango zela edo ala deituko ziola edo bertzenaz denborarekin izena aldatuko zuela, baian hori…nork daki!!! 

Read Full Post »